Luke

Media

Luke1.1-26 Listen Download
Luke1.26 Listen Download
Luke 2.1-2.32 Listen Download
Luke 2.35-3.9 Listen Download
Luke 3.9-4.1 Listen Download
Luke 4.1-4.13 Listen Download
Luke 4.14 Listen Download
Luke 5.1 – 5.16 Listen Download
Luke 5.33 – 6.5 Listen Download
Luke 6.6 – 6.24 Listen Download
Luke 6.20-36 Listen Download
Luke 6.37 Listen Download
Luke7.1-17 Listen Download
Luke 7.17-34 Listen Download
Luke7.36-50 Listen Download
Luke8.1-15.communion Listen Download
Luke8.16-25 Listen Download
Luke8.26-40 Listen Download
Luke 8.40-56 Listen Download
Luke 9:1-20 Listen Download
Luke 9:20-26 Listen Download
Luke 9:27-43 Listen Download
Luke 9:46-62 Listen Download
Luke 10:1 Listen Download
Luke 10:21-42 Listen Download
Luke 11:1-13 Listen Download
Luke 11:14 Listen Download
Luke 11:37-54 Listen Download
Luke 12:1-12 Listen Download
Luke 12:13-34 Listen Download
Luke 12:35-48 Listen Download
Luke 12:49-13:9 Listen Download
Luke 13:10-21 Listen Download
Luke 13:22-35 Listen Download
Luke 14:1-24 Listen Download
Luke 14:25 – 15:10 Listen Download
Luke 15:11-32 Listen Download
Luke 16:1-13 Listen Download
Luke 16:19-31 Listen Download
Luke 17:1-10 Listen Download
Luke 17:11-37 Listen Download
Luke 18:1-17 Listen Download
Luke 18:18-28 Listen Download
Luke 18:31-43 Listen Download
Luke 19:1-28 Listen Download
Luke 19:28-48 Listen Download
Luke 19:45-20:18 Listen Download
Luke 20:19-26 Listen Download
Luke 20:27-40 Listen Download
Luke 20:41-47 Listen Download
Luke 21:1-4 Listen Download
Luke 21:5-7 Listen Download
Luke 21:5-13 Listen Download
Luke 21:12-24 Listen Download
Luke 21:33-36 Listen Download
Luke 21:37-22:6 Listen Download
Luke 22:7-20 Listen Download
Luke 22:21-30 Listen Download
Luke 22:31-45 Listen Download
Luke 22:45-62 Listen Download
Luke 22:63-71 Listen Download
Luke 23:1-24 Listen Download
Luke 23:24-38 Listen Download
Luke 23:32-43 Listen Download
Luke 23:44-56 Listen Download
Luke 24:1-24 Listen Download
Luke 24:33-53 Listen Download
The full book of Luke